Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

stappenplan:stap4 [2011/06/11 13:30] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +De volgende stap is alleen van belang als je een '​eigen'​ certificaat wilt gaan gebruiken, al dan niet met je eigen naam in het certificaat.
  
 +----
 +
 +=== Exporteer (bewaar) het gedownloade digitale certificaat ===
 +  * [[http://​www.cacert.nl/​bestanden/​Stap-4-Certificaat-exporteren.pdf|Exporteer (bewaar) het gedownloade digitale certificaat]]
 
stappenplan/stap4.txt ยท Laatst gewijzigd: 2011/06/11 13:30 (Externe bewerking)
[unknown button type]
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki