De volgende stap is alleen van belang als je een 'eigen' certificaat wilt gaan gebruiken, al dan niet met je eigen naam in het certificaat.


Koppel het privé certificaat aan een toepassing

  • deze pagina moet nog aangemaakt worden
 
stappenplan/stap5.txt · Laatst gewijzigd: 2011/06/11 13:30 (Externe bewerking)
[unknown button type]
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki